• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser

Onze aanpak

FCE heeft vijf trainingscentra in vijf verschillende plaatsen verspreid over Afrika. FCE is actief in de gebieden rondom deze plaatsen. Door het starten van projecten en het delen van onze kennis en vaardigheden komen waardevolle relaties tot stand. Het stelt ons in staat op hetzelfde niveau te komen als de lokale bevolking en uit te dragen waar we voor staan.

Praktijktraining

Bij FCE is praktische training minstens zo belangrijke als geestelijke training. Zo worden mannen getraind in de agrarische sector en de bouwsector: denk bijvoorbeeld aan dakbedekking, huizenbouw en timmerwerk. Vrouwen worden getraind in zorg, koken, handwerk en onderwijs. Kinderen worden voorbereid op onderwijs door educatieve spellen, verhalenderwijs leren en het aanleren van motorische vaardigheden. Kortom, een complete gemeenschap ontvangt verschillende vormen van training en onderwijs. Deze aanpak staat model voor al onze trainingscentra verspreid over Afrika.

Het belang van relaties

FCE werkt door het opbouwen van relaties. Het is voor ons belangrijk dat medewerkers die verbonden zijn met FCE kunnen getuigen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

FCE traint zendelingen, leraren en welzijnswerkers om vanuit bijbels perspectief een verschil te maken voor het Koninkrijk van God. De inhoud van onze trainingen is altijd gebouwd rondom 'het kennen van Christus' en, de praktische implementatie daarvan, 'door Christus leven'.